1704182359 1317/2014
Poslovno stanovanjska stavba, Dupleška cesta 310a, Dogoše, 2000 Maribor683 2386/2683 2386/1683 2386/5683 2385683 2384683 2381683 2383/1683 2383/3683 2386/3683 2386/4

Poslovno stanovanjska stavba, Dupleška cesta 310a, Dogoše, 2000 Maribor

Izklicna cena: 120.000,00 €
Datum prodaje:   Do 18.4.2017
Neto tlorisna površina poslovnega dela stavbe:
183 m²
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
42,50 m²
Leto gradnje:
2004
Stavbno zemljišče:
3.563 m²
Kmetijsko zemljišče:
1.904 m²
Površina parcel:
5.467 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
12.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Miran Ocepek, Gubčeva ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom: ST 1317/2014 - ponudba za odkup - NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
041/649 587
Dokumenti z ostalimi informacijami: