1703182359 428/2013
Kletni prostori, Slovenska cesta 55b, 1000 LjubljanaKletni prostori, Slovenska cesta 55b, 1000 LjubljanaKletni prostori, Slovenska cesta 55b, 1000 Ljubljana

Kletni prostori, Slovenska cesta 55b, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 230.000,00 €
Datum prodaje:   Do 18.3.2017
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
530 m²
Leto gradnje:
1956
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
23.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Peter Tanko, upravitelj, Gorenjska cesta 14, 1310 Ribnica, za: DRF plus d.o.o. – v stečaju, s pripisom: ne odpiraj – zbiranje zavezujočih ponudb
Kontakt prodajalca:
peter.tanko@tanko-op.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: