1702141330 2141/2014
1489 5101489 5051489 5061489 4421489 1601489 5971489 2601489 4161489 4591489 447/11489 5951489 441

Kmetijska in gozdna zemljišča, Mali Cerovec, 8000 Novo mesto

Izklicna cena: 5.200,00 €
Datum prodaje:   14.2.2017 ob 13:30
Kmetijsko zemljišče:
20.105 m²
Gozdno zemljišče:
10.494 m²
Površina parcel:
30.599 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
520,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Plinarniška ulica 4, 3000 Celje
Kontakt prodajalca:
03/428 18 37, jasna.hohnjec@e-si.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: