1702182359 2007/2013
Parkirno mesto, Neubergerjeva ulica, 1000 Ljubljana

Parkirno mesto, Neubergerjeva ulica, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 5.000,00 €
Datum prodaje:   Do 18.2.2017
Neto tlorisna površina parkirnega mesta:
12,50 m²
Leto gradnje:
1995
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
500,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Uroš Jutraž, Hodoščkova ulica 3, 1133 Ljubljana, s pripisom: ___ (ime dolžnika)
Kontakt prodajalca:
041/755 370, uros@modracom.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: