1702032359 1015/2016
Poslovna stavba, Parižlje 12a, 3314 BraslovčePoslovna stavba, Parižlje 12a, 3314 Braslovče988 543/3

Poslovna stavba, Parižlje 12a, 3314 Braslovče

Izklicna cena: 329.000,00 €
Datum prodaje:   Do 3.2.2017
Površina parcele:
2.445 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
32.900,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – zbiranje ponudb CIZEJ
Kontakt prodajalca:
01/230 01 30, katja.gril@cad-op.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: