1703232359 5680/2015
1310 20521310 20511310 2053

Poslovna stavba, Slovenska vas 1c, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Izklicna cena: 209.700,00 €
Datum prodaje:   Do 23.3.2017
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
1.098 m²
Leto gradnje:
1980
Površina parcel:
6.772 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
20.970,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Neos svetovanje d.o.o., upravitelj Damjan Belič, Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba St 5680/2015
Kontakt prodajalca:
08/385 60 10, 08/385 60 27, damjan.belic@neos.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: