1701312359 2515/2012
Poslovne stavbe, Povšetova ulica 10, 1000 LjubljanaPoslovne stavbe, Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana1727 93/71727 93/8

Poslovne stavbe, Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 1.485.137,43 €
Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
1.478,90 m²
Leto gradnje:
1980
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
29,70 m²
Leto gradnje:
1980
Neto tlorisna površina pokritega parkirišča:
148,80 m²
Leto gradnje:
1997
Površina parcel:
5.185 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
148.513,74 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
CP Ljubljana, d.d. – v stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba Baza Povšetova – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/236 45 09, cpl.mihela@gmail.com; vsak delovnik: 8:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: