1701282359 789/2014
Poslovne stavbe, Titov trg 2, 6000 KoperPoslovne stavbe, Titov trg 2, 6000 Koper2605 1381/72605 1381/42605 1381/5

Poslovne stavbe, Titov trg 2, 6000 Koper

Izklicna cena: 223.000,00 €
Datum prodaje:   Do 28.1.2017
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
419,40 m²
Leto gradnje:
1949
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
75 m²
Leto gradnje:
1900
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
50 m²
Leto gradnje:
1900
Površina parcel:
282 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
22.300,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Peter Tanko, upravitelj, Gorenjska cesta 14, 1310 Ribnica, za: MTN inženiring d.o.o. – v stečaju, s pripisom: ne odpiraj – zbiranje zavezujočih ponudb
Kontakt prodajalca:
peter.tanko@tanko-op.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: