1701302359 2797/2013
Poslovni kompleks, Kolodvorska cesta 1, 4000 KranjPoslovni kompleks, Kolodvorska cesta 1, 4000 KranjPoslovni kompleks, Kolodvorska cesta 1, 4000 Kranj

Poslovni kompleks, Kolodvorska cesta 1, 4000 Kranj

Izklicna cena: 3.687.300,00 €
Datum prodaje:   Do 30.1.2017
Neto tlorisna površina stavb:
25.659,55 m²
Leto gradnje:
1935 - 1977
Površina parcel:
27.405 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
368.730,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Simona Goriup, Čufarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: MERKUR - JAVNO ZBIRANJE PONUDB KOLODVORSKA – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
simona.goriup@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: