1701312359 2515/2012
Poslovni kompleks Podutik, Podutiška cesta, 1000 LjubljanaPoslovni kompleks Podutik, Podutiška cesta, 1000 Ljubljana

Poslovni kompleks Podutik, Podutiška cesta, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 4.470.059,39 €
Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Neto tlorisna površina stavb:
649,70 m²
Stavbno zemljišče:
40.365 m²
Gozdno zemljišče:
4.146 m²
Površina parcel:
44.511 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
447.005,94 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
CP Ljubljana, d.d. – v stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba Podutik – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/236 45 09, cpl.mihela@gmail.com; vsak delovnik: 8:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: