1701252359 In 25/2015 2283/2016
Poslovni prostori, Jadranska cesta, 2000 Maribor678 2012/8678 2005/16

Poslovni prostori, Jadranska cesta, 2000 Maribor

Izklicna cena: 207.000,00 €
Datum prodaje:   Do 25.1.2017
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
519 m²
Leto gradnje:
1955
Površina parcel:
1.185 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
20.700,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Visius, vodenje insolvenčnih postopkov, mag. Boštjan Jurkošek, s.p., Pucova ulica 4, 3000 Celje, s pripisom: Ponudba za ST 2283/2016
Kontakt prodajalca:
041/341 657, 041/394 732, gregor.pungarsek@visius.si, bostjan.jurkosek@visius.si, info@visius.si, bjurkosek@vep.si; vsak delovnik: 9:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: