1702152359 2508/2014
Poslovni prostori, Koroška cesta 4, 4000 KranjPoslovni prostori, Koroška cesta 4, 4000 KranjPoslovni prostori, Koroška cesta 4, 4000 Kranj

Poslovni prostori, Koroška cesta 4, 4000 Kranj (31x)

Datum prodaje:   Do 15.2.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
31 poslovnih prostorov
Leto gradnje:
1972
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mojca Breznik – Odvetnica, Dvorakova 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: GLOBUS – nezavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
040/283 285, 01/433 71 16, tajnistvo.odvbreznik@siol.net, mojca.breznik@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: