1703020930 In 1673/2012
680 888

Poslovni prostori, Prevorškova ulica 6, 2000 Maribor

Izklicna cena: 663.191,40 €
Datum prodaje:   2.3.2017 ob 9:30
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
2.565,60 m²
Leto gradnje:
1960
Višina varščine:
132.638,28 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova ulica 1, 2508 Maribor
Kontakt prodajalca:
02/234 67 61, 02/234 67 62, 02/234 67 63, 02/234 71 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: