1701241030 2815/2015
Poslovni prostori, Tržaška cesta 85, Razvanje, 2000 Maribor

Poslovni prostori, Tržaška cesta 85, Razvanje, 2000 Maribor

Izklicna cena: 588.955,98 €
Datum prodaje:   24.1.2017 ob 10:30
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
837,37 m²
Leto gradnje:
1982
Neto tlorisna površina parkirnega mesta:
15 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
58.895,59 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Kolodvorska ulica 20, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/232 17 73
Dokumenti z ostalimi informacijami: