1701240930 2815/2015
Poslovni prostori, Ulica heroja Bračiča 3, 2000 MariborPoslovni prostori, Ulica heroja Bračiča 3, 2000 Maribor

Poslovni prostori, Ulica heroja Bračiča 3, 2000 Maribor

Izklicna cena: 259.897,05 €
Datum prodaje:   24.1.2017 ob 9:30
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
371,13 m²
Leto gradnje:
1973
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
25.989,70 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Kolodvorska ulica 20, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/232 17 73
Dokumenti z ostalimi informacijami: