1701240900 2815/2015
Poslovni prostori, Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 MariborPoslovni prostori, Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor

Poslovni prostori, Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor

Izklicna cena: 893.333,65 €
Datum prodaje:   24.1.2017 ob 9:00
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
1.170 m²
Leto gradnje:
1960
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
89.333,36 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Kolodvorska ulica 20, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/232 17 73
Dokumenti z ostalimi informacijami: