1702211000 1131/2013
Poslovno stanovanjska stavba, Cesta 3. julija 27, 1430 HrastnikPoslovno stanovanjska stavba, Cesta 3. julija 27, 1430 Hrastnik1855 223/21855 223/11855 221/21855 253

Poslovno stanovanjska stavba, Cesta 3. julija 27, 1430 Hrastnik

Izklicna cena: 98.704,28 €
Datum prodaje:   21.2.2017 ob 10:00
Neto tlorisna površina poslovnega dela stavbe:
869,40 m²
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
87,46 m²
Leto gradnje:
1972
Neto tlorisna površina transformatorja:
12 m²
Leto gradnje:
1972
Površina parcel:
1.321 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
20.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Resljeva ulica 18, 3000 Celje
Kontakt prodajalca:
03/426 15 16, antonija.jazbec@klasje.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: