1701312359 2515/2012/3
Pozidano zemljišče, IOC Zapolje III, 1370 Logatec2017 314/12017 314/8

Pozidano zemljišče, IOC Zapolje III, 1370 Logatec

Izklicna cena: 448.964,36 €
Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Površina parcel:
13.539 m²
Neto tlorisna površina stavbe:
13,80 m²
Leto gradnje:
2006
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
44.896,54 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
CP Ljubljana, d.d. – v stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba Dolenji Logatec – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/236 45 09, cpl.mihela@gmail.com; vsak delovnik: 8:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: