1701312359 1392/2010
Pozidano zemljišče, Kajuhova cesta, 3325 Šoštanj959 906/1

Pozidano zemljišče, Kajuhova cesta, 3325 Šoštanj

Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Površina parcele:
658 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Vegrad d.d. – v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje, s pripisom: Ponudba za odkup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
03/896 21 10; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: