1701282359 5133/2015
1710 784/3

Pozidano zemljišče, Smrjene, 1291 Škofljica

Izklicna cena: 781,00 €
Datum prodaje:   Do 28.1.2017
Površina parcele:
452 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
78,10 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Dr. Irena Lesjak, Brezje pri Slovenski Bistrici 8, 2310 Slovenska Bistrica
Kontakt prodajalca:
051/351 428, 051/643 785; vsak delovnik: 10:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: