1701312359 1392/2010
Shrambe, Bergantova, Černigojeva, Maleševa, Strojeva, Lojzeta Spacala, 1000 Ljubljana

Shrambe, Bergantova, Černigojeva, Maleševa, Strojeva, Lojzeta Spacala, 1000 Ljubljana (34x, 1.670,00 € - 5.670,00 €)

Izklicna cena: 1.670,00 €
Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
34 shramb
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
1.670,00 € - 5.670,00 €
Neto tlorisna površina posamezne shrambe:
2,21 m² - 7,97 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
167,00 € - 567,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Vegrad d.d. – v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje, s pripisom: Ponudba za odkup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
03/896 21 10; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: