1703152359 1939/2015
1986 83

Stanovanje, Polhov Gradec 32, 1355 Polhov Gradec

Izklicna cena: 23.060,97 €
Datum prodaje:   Do 15.3.2017
Neto tlorisna površina stanovanja:
82,20 m²
Leto gradnje:
1859
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.306,09 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica Katarina Benedik, Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – zbiranje ponudb St 1939/2015
Kontakt prodajalca:
01/230 76 90, katarina.benedik@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: