1701312359 2515/2012/6
Stavbno zemljišče, Šmartinska cesta, 1000 Ljubljana2706 1420/2

Stavbno zemljišče, Šmartinska cesta, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 4.200,00 €
Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Površina parcele:
259 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
420,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
CP Ljubljana, d.d. – v stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba Zelena jama – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/236 45 09, cpl.mihela@gmail.com; vsak delovnik: 8:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: