1701272359 2590/2014
Stavbno zemljišče, 4248 Lesce2155 595/22155 596/82155 573/52155 572/42155 594/62155 596/5

Stavbno zemljišče, 4248 Lesce

Izklicna cena: 200.700,00 €
Datum prodaje:   Do 27.1.2017
Površina parcel:
8.866 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
20.070,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom: Ne odpiraj – javni razpis
Kontakt prodajalca:
041/603 946, grm.roman@siol.net, linnair@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: