1701312359 2515/2012/4
Stavbno zemljišče, gospodarski poslopji, Lanišče, 1291 Škofljica1697 342/4

Stavbno zemljišče, gospodarski poslopji, Lanišče, 1291 Škofljica

Izklicna cena: 236.640,00 €
Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Stavbno zemljišče:
4.532 m²
Kmetijsko zemljišče:
3.961 m²
Površina parcele:
8.493 m²
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
297,90 m²
Leto gradnje:
1950
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
25,20 m²
Leto gradnje:
1989
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
23.664,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
CP Ljubljana, d.d. – v stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba Lanišče – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/236 45 09, cpl.mihela@gmail.com; vsak delovnik: 8:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: