1701312359 2515/2012
Stavbno zemljišče, Grbinska cesta, 1270 Litija1838 385/231838 385/10

Stavbno zemljišče, Grbinska cesta, 1270 Litija

Izklicna cena: 9.900,00 €
Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Površina parcel:
720 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
990,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
CP Ljubljana, d.d. – v stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba Litija – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/236 45 09, cpl.mihela@gmail.com; vsak delovnik: 8:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: