1701312359 2515/2012
Stavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 LjubljanaStavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 LjubljanaStavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 LjubljanaStavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 LjubljanaStavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 LjubljanaStavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 LjubljanaStavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 LjubljanaStavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 LjubljanaStavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 Ljubljana1695 246/521695 246/591695 246/58

Stavbno zemljišče, Premrlova ulica, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 9.000,00 €
Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Površina parcel:
634 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
900,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
CP Ljubljana, d.d. – v stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba za Karlovško predmestje – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/236 45 09, cpl.mihela@gmail.com; vsak delovnik: 8:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: