1704032359 3626/2015
Stavbno zemljišče, Sinja Gorica, 1360 Vrhnika1998 223/121998 224/411998 224/401998 224/391998 224/371998 224/381998 223/13 (v deležu 63/108)1998 224/42 (v deležu 63/108)

Stavbno zemljišče, Sinja Gorica, 1360 Vrhnika

Izklicna cena: 336.150,00 €
Datum prodaje:   Do 3.4.2017
Površina parcel:
8.727 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Stavbno zemljišče (v deležu 63/108), Sinja Gorica, 1360 Vrhnika
Površina parcel:
346 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
33.615,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Neos svetovanje d.o.o., upravitelj Damjan Belič, Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba St 3626/2015 – NE ODPIRAJ!
Kontakt prodajalca:
08/385 60 10, damjan.belic@neos.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: