1701232359 5279/2014
Stavbno zemljišče, Vodenska cesta, 1420 TrbovljeStavbno zemljišče, Vodenska cesta, 1420 Trbovlje

Stavbno zemljišče, Vodenska cesta, 1420 Trbovlje

Izklicna cena: 900.000,00 €
Datum prodaje:   Do 23.1.2017
Površina parcel:
11.497,00 m²
Opis:
Na nekaterih nepremičninah je vpisana stavbna pravica
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
45.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Peter Tanko, upravitelj, Gorenjska cesta 14, 1310 Ribnica, za: PILON center d.o.o. – v stečaju, s pripisom: ne odpiraj – zbiranje zavezujočih ponudb
Kontakt prodajalca:
peter.tanko@tanko-op.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: