1703032359 879/2016
681 2420681 2424/4

Stavbno zemljišče, Zemljičeva ulica, 2000 Maribor

Datum prodaje:   Do 3.3.2017
Površina parcel:
1.619 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Grega Erman s.p., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – Ponudba Sortima - Pobrežje
Kontakt prodajalca:
grega.erman@bdo.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: