1702222359 883/2009
Tovarniški kompleks, Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana in blagovni znamki MKT Print in MetuljTovarniški kompleks, Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana in blagovni znamki MKT Print in MetuljTovarniški kompleks, Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana in blagovni znamki MKT Print in MetuljTovarniški kompleks, Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana in blagovni znamki MKT Print in MetuljTovarniški kompleks, Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana in blagovni znamki MKT Print in MetuljTovarniški kompleks, Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana in blagovni znamki MKT Print in Metulj2636 87/52636 87/112636 87/62636 87/122636 87/202636 87/212636 87/222636 87/232636 89/2

Tovarniški kompleks, Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana in blagovni znamki MKT Print in Metulj

Datum prodaje:   Do 22.2.2017
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
23.685,30 m²
Leto gradnje:
1980
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
2.335,10 m²
Leto gradnje:
1980
Neto tlorisna površina kleti:
1.044,90 m²
Leto gradnje:
1966
Neto tlorisna površina kleti:
15,30 m²
Leto gradnje:
1958
Površina parcel:
16.874 m²
Registrska številka blagovne znamke:
200671662 (MKT Print)
200671663 (Metulj)
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
www.netbid.com
Kontakt prodajalca:
041/652 185, tomaz.kos@siol.net, weiksler@netbid.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: