1702042359 1131/2013
Recepture za kruh, pecivo, kekse, slaščice in zmesi (90x)

Recepture za kruh, pecivo, kekse, slaščice in zmesi (90x)

Izklicna cena: 2.000,00 €
Datum prodaje:   Do 4.2.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Pravice se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
90 receptov
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
200,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Klasje Celje d.d. - v stečaju, Resljeva ulica 18, 3000 Celje, s pripisom: ponudba za recepture - ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
03/426 15 16, antonija.jazbec@klasje.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: