1702021500 3537/2015
Stavbna pravica in posamezni deli v 2 apartmajskih hišah, Ribnica na Pohorju 30a in 30b, 2364 Ribnica na Pohorju

Stavbna pravica in posamezni deli v 2 apartmajskih hišah, Ribnica na Pohorju 30a in 30b, 2364 Ribnica na Pohorju

Izklicna cena: 1.590.000,00 €
Datum prodaje:   2.2.2017 ob 15:00
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
79.347,50 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
EOS Trnovo d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
simona.goriup@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: