1701212359 0095/2016
Terjatev 11.659,00 € do družbe Merkur d.d. - v stečaju, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Terjatev 11.659,00 € do družbe Merkur d.d. - v stečaju, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Datum prodaje:   Do 21.1.2017
Matična številka:
5003563000
Davčna številka:
SI 98492462
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Tadej Vodičar, Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/438 40 40, upravitelj@tadejvodicar.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: