1701212359 1398/2016
Terjatev 43.593,00 € do fizične osebe

Terjatev 43.593,00 € do fizične osebe

Izklicna cena: 43.593,00 €
Datum prodaje:   Do 21.1.2017
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
4.400,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Marko Drobež, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 1398/2016 – prodaja z zbiranjem ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/739 887, marko.drobez@lamark.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: