1701202359 1081/2013
Terjatev 47.320,80 CHF do fizične osebe

Terjatev 47.320,80 CHF do fizične osebe

Izklicna cena: 25.534,97 €
Datum prodaje:   Do 20.1.2017
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.553,50 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Bončina, Valjhunova 11, 1000 Ljubljana, s pripisom: Postopek osebnega stečaja ST 1081/2013 Ponudba za nakup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/383 600, 01/430 66 40, 01/430 66 43, insol@iboncina.si; vsak delovnik: 9:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: