1701190900 3217/2015
Terjatev 47.865,33 € do družbe JK4 d.o.o., Vodnikovo naselje 17d, 1000 Ljubljana

Terjatev 47.865,33 € do družbe JK4 d.o.o., Vodnikovo naselje 17d, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 7.200,00 €
Datum prodaje:   19.1.2017 ob 9:00
Matična številka:
6408508000
Davčna številka:
SI 31864007
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
720,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Upraviteljica Mojca Breznik, Dvorakova ulica 8, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/433 71 16, tajnistvo.odvbreznik@siol.net, mojca.breznik@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: