1701202359 3252/2015
Terjatve 4.910,05 € - 24.773,48 € do družbe Libro Plus d.o.o., Antoličičeva ulica 12, 2000 Maribor (3x)

Terjatve 4.910,05 € - 24.773,48 € do družbe Libro Plus d.o.o., Antoličičeva ulica 12, 2000 Maribor (3x)

Datum prodaje:   Do 20.1.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Terjatve se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
3 terjatve
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Insolvenčna družba K22 d.o.o., Upravitelj Peter Zorič, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, s pripisom: St 5668/2015 – Nezavezujoče zbiranje ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
02/252 45 04, petra.moskon@darfis.si, mihaela.marinic@k22.si; vsak delovnik: 8:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: