1701212359 5491/2015
Čistilni stroji, sesalci (5x)

Čistilni stroji, sesalci (5x)

Datum prodaje:   Do 21.1.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
5 sklopov
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Tadej Vodičar, Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/438 40 40, upravitelj@tadejvodicar.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: