1702102359 furs ptuj
Pisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarni

Pisarniška oprema v odvetniški pisarni

Izklicna cena: 5.800,00 €
Datum prodaje:   Do 10.2.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.160,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Osebno v vložišče ali pisno na naslov Finančna uprava Republike Slovenije, Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj, s pripisom: NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP zadeva št.: 4934-49683/2016-20 14-700-04
Kontakt prodajalca:
02/748 23 44, 02/748 23 23, pt.fu@gov.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: