1701192359 275/2016
Računalniška oprema

Računalniška oprema

Izklicna cena: 14.377,00 €
Datum prodaje:   Do 19.1.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.437,70 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Vodenje insolvenčnih postopkov, mag. Tadeja Tamše, s.p., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje
Kontakt prodajalca:
tanja.omerzel@odt.si, igor.lausseger@peko.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: