1702112359 2183/2015
Tovorna vozila VolkswagenTovorna vozila VolkswagenTovorna vozila VolkswagenTovorna vozila VolkswagenTovorna vozila VolkswagenTovorna vozila Volkswagen

Tovorna vozila Volkswagen (4x)

Izklicna cena: 2.037,15 €
Datum prodaje:   Do 11.2.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
4 vozila
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
205,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Benjamin Pačnik, Koroška cesta 74, 2000 Maribor, s pripisom: NE ODPIRAJ – GD d.o.o. – v stečaju, St 2183/2015 – zavezujoče zbiranje ponudb (Ponudba za osebna vozila)
Kontakt prodajalca:
040/891 005, pisarna.pacnik@gmail.com, pisarna.pacnik@vep.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: