1702062359 5980/2015
Volkswagen Golf 1.4, letnik 1999

Volkswagen Golf 1.4, letnik 1999

Izklicna cena: 300,00 €
Datum prodaje:   Do 6.2.2017
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
30,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Tone Kozelj, Glavni trg 39, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom: ne odpiraj ponudba za St. 299/2016
Kontakt prodajalca:
041/650 715, 02/884 15 45, tone.kozelj@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: